زانست و ته‌كنولوجیا

زارۆك چ دژین فێری هندێ دبن

ھەكە زارۆكەك دگەل گازندا بژیت، ئەو دێ فێری لومەكرنێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل دژمناتییێ بژیت، ئەو دێ فێری شەركرنێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل ترسێ بژیت، ئەو دێ فێری بزدیانێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل ھەی-ژاریێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت ھەستا كێماسیێ ب خوە بكەت.

ھەكە زارۆكەك دگەل ترانەپێكرنێ بژیت، ئەو دێ فێری شەرم كرنێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل دەخەسییێ بژیت، ئەو دێ فێری زكرەشییێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل شەرمێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت ھەست ب تاوانباریێ بكەت.

ھەكە زارۆكەك دگەل ھاندانێ بژیت، ئەو دێ فێری باوەریێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل بەخشینێ بژیت، ئەو دێ فێری بێھن-فرەھیێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل پەسنا بژیت، ئەو دێ فێری سوپاسداریێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل پەژراندنێ بژیت، ئەو دێ فێری حەزكرنێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل پشتگرییێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت حەز ژ خوە بكەت.

ھەكە زارۆكەك دگەل دانپێدانێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت كو ھەبوونا ئارمانجا تشتەكێ خوەشە.

ھەكە زارۆكەك دگەل لێكڤەكرنێ بژیت، ئەو دێ فێری مەردینییێ بیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل درستاھییێ و دادپەروەرییێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت كا راستی و دادپەروەری چ نە.

ھەكە زارۆكەك دگەل ئێمناھییێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت باوەری ب خوە و یێن دەوروبەرێن خوە ھەبیت.

ھەكە زارۆكەك دگەل ھەڤالینییێ بژیت، ئەو دێ فێر بیت كو دونیا جھەكێ خوەشە بۆ ژیانێ.

ھەكە تو دگەل تەناھیێ بژی، زارۆكێ/-ا تە دێ دگەل ئاشتیێ بژیت. ئەرێ زارۆكێ تە دگەل چ دژیت؟

وەرگێرانا ژ ئنگلیزی: ئەلند دارڤین

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق