نووچه‌

ئیتالیا له‌شكه‌ر دناڤه‌ندێن باژاری دا یجێهكرن دا كوهه‌ولاتى نه‌ده‌ركه‌ڤن ژ مالێن خو

پشتی كریزا ڤایروسێ كرونایێ ئیتالیا بو ناڤه‌ندا ڤایروسێ كرونا ل هه‌می ئه‌وروپا

تێته‌ پلانكرن كو له‌شكه‌رێ ئیتالى د ناڤه‌ندێن باژاری ده‌ بێنه‌

یجێهكرن دا كو هه‌ولاتى نه‌ ده‌ركه‌ڤن ژ مالێن خوه‌ كونترول بكه‌ن هه‌یا كو ره‌وش ئاسایی ببه‌

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button

ئه‌ڤ مالپه‌ره‌ cookies بكارتینه‌ . ژ بو به‌رده‌وام بونا ب كارئینانا ڤى مالپه‌ری . پێویسته‌ تو بكارئینانا مه‌ بو cookies ب په‌ژرینی 

Close