زانست و ته‌كنولوجیا

بچویكترین هوتێل ل جیهانێ

بچویكترین هوتێل ل جیهانێ دكه‌ڤیته‌ وه‌لاتێ پوله‌ندا كو ژ دوو ته‌به‌قان پێك تێت

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button

ئه‌ڤ مالپه‌ره‌ cookies بكارتینه‌ . ژ بو به‌رده‌وام بونا ب كارئینانا ڤى مالپه‌ری . پێویسته‌ تو بكارئینانا مه‌ بو cookies ب په‌ژرینی 

Close