نێرین

كێ شەرعيەت ب توركيا دا..!

هەرێما كوردستانێ خودان قەوارەيەكێ سەربەخويه لێ هەرێمەكا تژی بەرژەوەنديه 29سالێن حكومرانيێ خودان داهاتەكێ زوره و وەك ئەو دبێژن پەيوەنديێن خورت هەنه دگەل دەولەتێن بيانی و زلهێزێن جيهانێ لێ ئەم باش دزانين بنەمايێن پەيوەنديێن وان هەمی بازرگانينه بو هەردو پارتێن دەسهەلاتدار(پارتی_ئيكەتی)،
لێ ژبلی كو نەشێت بدروستی موچێن فەرمانبەرێن خو بدەت بەلكو دفان سالێن حكمرانيێ دا وەڵاتێ توركيا بەردەوامە لسەر لەشكەركێشيا خو ل دژی هەرێما كوردستانێ و قوربانيێن وێ بتنێ هاولاتيێن سفيلن چەندین جاره سەروەريا خاكا كوردستانێ بن پێ دكەت ژبيركريه كو كوردستان وەڵاتەكه
نەك ناحيەکه سەر ب توركيافه،
دفی بابەتی راستەو خو پارتی و ئێكەتی بەرپسيارن ژبەركو بێدەنگی هەلبژارتيه لهەمبەر فان كرياريێن هوفانه لدژی كوردان كو ب درێژيا تەمەنێن خو مللەتەك ئاشتيخواز بويه،
سەروكايەتيا هەرێما كوردستانێ نەبتنێ نەشێت بەيانامەكێ
بدەرێخيت فان كرياريێن هوف ئيدانه و شەرمزار بكەت
بەلكی پارتی رێكەفتنا50سالی دگەل توركيا گرێدايه ئەف رێكەفتنه بويه ئەگەر كو شەرعيەت ب توركيا بهێته دان و ب ئازادی بهێته دناف خاكا كوردستانێ لفێره پارتی بەرپسياره
ژ هەر دەست درێژيەكا بهێتەكرن لسەر كوردستانێ ژبەركو وان ب رێكەفتن و رێك دايه توركيا بو فان كرياريێن هوف،

پێتفيه زيترين دەم دەولەتا عيراقێ و هەرێما كوردستانێ فێ كريارا درنده ئيدانه بكەن و هەيبەتا مللەتی كورد بزفريننو بزانن ئێدی مللەتين دفێت رێز لمه بهێته گرتن ژلاييێ هەمي دەولەتان فه،

توركيا ب ژفانه دوباره دەولەتا عوسمانی بزفرينيت وئيمبراطوريەتا خو لسەر نەخشێ جيهانێ مور بكەت و بێژيت هەرجهێ دەستێن دەولەتا عوسمانييا بەری نوكه گەهشتێ دی دوباره داگيركەم و زفرينن وەك ئيمبراطوريەتا جارا،
لێ ژبيركريه گوهرين ل روژهەلاتا نافەراست ب ساناهی دهێنه كرن ئێدی نابيت دوباره مللەتەكێ ژناف ببەت دا كو حەزێن
خو بدەستفه بينيت،

ئەگەر پارتی نيشتيمانی بفروشيت ئەم گەلێ كورد چجارا رێكێ ب فێ چەندێ نادەين ئەگەر مه چەند دەستهەڵات دارێن خو نەفێن ژی لێ ئەم رازی نابين وەڵات بهێته پارچه پارچه كرن چونكه ل وی دەمی دێ هەر د بەرژەوەنديا دەسهەڵاتدارێن كوردستانێ بدوماهيك هێت، ئێدی پێتفيه ملله ت
ژ خەو هشياربیت بزانن كينه دوست و كينه دوژمن،

ئەو شەرعيەتا پارتی و ئێكەتی ب توركيا دای ژلايێ وان فەيه و ئەو نينەريت مەنين مەوەك
مللەت دەنگێ خو ئيراداخويا هەی بتنێ گەل خودانا فێ ئاخێ يه.

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button
Close