نێرین

عه ره بانچیێ فه یله سوفێ قه هره مانێ سولێمانیێ وپه رله مانتارێن بێ هه ڵویستێن په رله مانێ کوردستانێ

har skickat Idag kl. 21:51

بێکەس بەرواری

دڤان ڕۆژا دا ڤیدیۆ ودیمه نێن ته له ڤزیۆنێ ژناڤ خۆپێشاندێن سولێمانێ به ڵاڤبون وگه له ک دیمه نێن سه رنج ڕاکێش هه بون . یه ک ژوان دیمه نا دیمه نێ که سه ک لسه ر عه ره بانه کێ ژپێرڤه ڕاوه ستا بو دنیڤا گوڕه پانا سه رایا ئازادی لسولێمانیێ ده ما خۆپشاندانێن ڤان ڕۆژاندا . ده ما من دیمه نێن ڤی که سێ زۆر ڕێزدار دیتی لسه ر عه ره بانه کێ دناڤه ڕاستا گوڕه پانا سه رایا ئازادیێ لسولێمانیێ ولگه ل وان هه می گوتنێن واته دار و تژی هه ڵوێست وخوڕاگاری وتژی باوه ری بخوبون ئێکسه ر دیمه نێ دیموکراسیه تا گریکیا ( یۆنانی یا) هاته پێشچاڤێن من وڕولێ فه یله سوفێت یونانی دکار وخه باتا جه ماوه ری دا ده ما لگوڕه پان وسه رایێن ئه ثینا یا گریکی دڕاوه ستان و فه لسه فه یا ئازادی ودیموکراسیا گه ل دناڤ خه لکی دا به ڵاڤدکر . هه سته کا گه له ک نایاب وتایبه ت بۆ من دروست بوو و دیمه نێت زۆر جوان یێت که رنه ڤاله کێ خه باتا جه ماوه ری ودیموکراسی هاته پێش چاڤێن من . پاشی ژنشکه کێڤه ئه ز ڤە جنقیم و ژوی دیمه ن و تابلۆیێ تژی واته و ڕامان وئێکسه ر ئه ز ژوی دیمه نێ واته دار که فتمه دهزرا دیمه نێن په رله مانێ کوردستانێ وهه ڵوێستێت زۆرینه یا په رله مانتارێن کوردستانێ هاتنه پێش چاڤێن من . ئه ڤ وێنه یێ دویێ پێچه وانه یا وێنێ ئێکێ بوو چونکو وه ک دهێته زانین په رله مانتار نوێنه رێن گه لێ خونه به ری کو نوێنه رێن پارته ک یان گروپه ک سیاسی بن چنکو دده ما کاندیدبونێ دا نوێنه رایه ته یا ڕاسته و خویا پارته ک یان ئایدیۆلۆژیایه کێ دکه ن وپاشی ده ما دهێته هه لبژارتن دناڤ په رله مانی دا ئێدی ئه و نوێنه ر دبنه نوێنه رێن ڕاسته وخۆیێن گه ل بڕه نگه ک گشتی . ئه رکێ سه ره کی یێ وان په رله مانتارا به رگریکرنه ژ مافێن ڕه وایێن گه لێ کورد . جهێ پرسیارێ یه کانێ که نگی دێ په رله مانتارێن کوردستانێ خودان هه ڵوێستێن مه ردانه هه بن وبه رگریه کا ڕاسته قینه ژداخازێن گه لێ هه رێمێ بکه ن وببنه خودان لوێ سویندخوارنا وان وپێگریکرن لیاسا وپریسنیپێن دیموکراسیه تێ ودادپه روه ریێ . دە ما مرۆڤ که سه کێ وه ک وی ڕێزدارێ بوێر وخودان هه ڵویست دبینیت که لسه ر عه ره بانه کێ وچه ندین ده مژمێرا ژێرڤه ڕادوه ستیت ودرۆشما دبێژیت وداخوازا مافێن گه ل یێن ڕه وا دکه ت . وی که سی ددیمانه یه کا ته لفزیونی دا کۆمه کا گوتنێن گه له ک واته دار وتژی ڕامان و واتا هه ڵوێسته ک مه ردانه دیارکر وشانازی بکارێ خودکر وه کی عه ربانچی . ئه ڤ دیمه نه و هه ڵوێسته هه ست و ئارامیه کا تایبه ت دده ته مرۆڤی ودلگه رمیه ک و جوش وخرۆش و هیڤی وئۆمێدی دده ته مرۆڤی که جارێ ئۆمێده کا هه ی دناڤ گه لێ مه دا هه یی وگه لێ مه بتمامه تی ته سلیم دز وگه نده ڵ وخراپکارا و شوڕ‌ ش فرۆشا نه بویه ، ڤی به ڕێزی چه ندین جارا دا دیارکرن کو ئه ز داخازکه رێ مافێن ڕ‌ە وایێن گه له ، وشانازی بکارێ خو و باژێرێ خو باژێڕێ سولێمانێ دکر ودە ما په یامنێرێ ته له ڤزیونێ داخاز ژێ کری ژسه ر عه ره بانی بهێته خاری وی گوت نه ئه ز ناهێمه خارێ تاکۆ بسه رنه که ڤم وهه که ئه ز بهێمه خارێ دێ مافێن من هێنه خارن ، وگوتی چ جارا خه لکێ سولێمانیێ ناهێته خوارێ . ىڕاستی ده ما مرۆڤ زۆر که سان دبینیت که بڕاستی نوێنه رێن ڕاسته قینه یێن گه ل وهه ڤوه ڵاتیانه بێی کو هه ڤوه ڵاتی یا ده نگێ خو دابیته ڤان جوره که سان وبێی کو مرۆڤ بزانیت کانێ ڤان جوره که سا چ بڕوانامه هه یه ویان ئه ندامێ چ پارت وگرۆپه کێ یه . چه ند جهێ شانازیێ یه مرۆڤ که سێن هوسا مه رد وئازا و ئازاد و خودان هه ڵوێستێن جوان دبینیت . سڵاڤ و ڕێزێن زۆر بو ڤی که سێ عه ره بانچی (که جهێ شانازیا مه یه ) وهه می ئازادیخواز ومافخوازێن ڕاسته قینه .

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button
Close