كوردستانینێرین

30یەمین ساڵیادا سەڕهڵدانێ ل باشوڕێ کوڕدستانێ ..


پەیبەڕ پەنابەڕ

ل هەڕ وڵاتەکێ سەڕ هڵدان نیشانا باشتڕ کڕنا سیستەمێ حکومڕانیێ یە ، بڤێ یەکێ زوڕبەی وەڵاتێن جیهانێ ئەو مودێڵا نەساخ یا حکومڕانیێ گوهاڕتنە بو حکومڕانیەک تەندڕوست و وەڵاتێ خوە گەهاندنە کەناڕێ ئاڕامیێ و سۆد ژ ڕابوڕدویێ خوە دیتنە . ل باشوڕێ کوڕدستانێ ژی ب هەمان شێوە ئەڤ سەڕهڵدانە هات پێک ئێنان پشتی 35ساڵێن زوڵم و ستەما ڕژێما بەعس کو کوڕد نەجاڕ مان وێ فڕسەتێ ژ دەست نەدەن ئەڤجاڕ ل 5ئاداڕا 91ێ ل ڕانیێ ئەڤ جڕیسک سەڕهڵدا و ئێدی کوڕدستان ب گشتی کەت دناڤا خوەسەڕیەکا فەدەڕاڵ ب پشتەڤانیا هێزو کاڵسیونێن نێڤ دەوڵەتی ، وەشیان وەک کیانەکێ کوڕدی هن گاڤا پێشدە پاڤێن . لێ کا ئەم بنێڕین ڤێ سەڕهڵدانێ د ڤان سی ساڵاندا چ مودیڵەکا سیاسی ئابوڕی چڤاکی پێشکێشی گەڵێ خوە کڕ ؟ ئایا سەڕ هڵدان بو کلیلا سەڕ کەفتنێ د هەڕ واڕەکێ دا یان ژی گڕفت و پڕسکڕیکێن خوە هەبون ! ئەڵبەت هەڕ گاڤەکێ باشی و خڕابیێن خوە هەنە ، لێ ئاکو گڕنگ ڵایەنێ نەڕێنی یە کودخوازم بکەم مژاڕا ڤێ گوتاڕێ . ژ ڕویێ سیاسی : کوڕدا ل باشوڕێ نکاڕی سود ژ ڤێ دەڕفەتێ ببینن و ببن دەوڵەتەک سەڕ بەخوە ژبەڕ کو مودێڵا سیاسی یا توتاڵیتاڕی و ڕادیکاڵ نکاڕی وان بەڕ بەستان بشکێنیت ومفا ژ ڤێ فڕسەتێ ببینن و سیاسەتەک خێڵەکێ وبەڕتەواز و پاشڤەڕو بوسەدەما خوپەڕستیا ماڵباتی وهەڕێم دابەشکڕ ل سەڕ چەند بەش و جین و هەڕێمی بڤێ ژی شەڕو بهەڤجونا پتڕ کوڕد دانە کوشتن ژ ستەم و دەستهەڵاتدڕیا بەعسیا .وە جڤاک ،یاسا،دەستکەفت ، ئابوڕ، پەڕوەڕدە، تەندوڕستی لەشکەڕ ،بازاڕ بگشتی هاتن قوڕغکڕن و ب حزبی و بکەسی هاتن کڕن و دوو بەڕەکێ دناڤبەڕا پاڕتێن دەستهەڵات، پاڕتێن ئیسڵامی، پاڕتێن عیڵمانی، هەتا پاڕتێن بجوک ئێن مینا زەحمەتکێشێ هاتن لەت و قەت و پاڕڤەبون ومخابن نکاڕین خوە ب ڕێکخستن بکەن وهەڕوەها چڤاک ژی جین و لەت و ژ هەڤ دوڕ کڕن. کڕن دووچین چینەک د بحەشتێ دا دژین و یێک ژی ل جەهنەمێ بڤێ یێک ڕێزی ونداکڕ و سیستەما دیموکڕاسی تەزویڕ کڕ پاشەڕوژا خوە ژ دەست دا . د وڕێ ئابوڕی: داهاتێ هەڕێمێ بەڕاوڕد دگەڵ خاک و خەڵکێ وێ ئابوڕەک زەبەڵاح و کێم وێنە بو ل ئاستێ وەڵاتێن جیهانێ سەڕە ڕایێ دەعما حکومەتا مەڕکەزی و زڵهێزێن جیهانی و دەوڵەتێن هەڤگڕتی لێ مخابن ئەڤ داهات بگشتی بوهندەک قەناڵێن کەسی و ماڵباتی و حزبی دچن و بهن ژی بو مڵەتی. بڤێ نان و ئازادی ژی سنوڕ داڕکڕن و بباوەڕامن تەنها مودێڵا سیتەمێ گوهوڕی وبەس . چڤاکی : مەسەڵێن ئەوڵەهی.. بەڕ گومان بون . پەڕوەدە .. نەساخڕ ب تزویڕ و غش و بحزبی کڕنا ئەکادمسیەنێن دیاڕ و کڕن بابەتەک بازڕگانی . تەندڕوستی .. ب گشتی خوڕاک دەڕمان ب ڕێژەک هەڕی زێدە ئێکسپایڕ کڕن و کواڵیتە و گاڕانتیا تەندڕوستیێ تێدا چی نەگڕت و چ سیاسەتەک و حیمایەتەک ئابوڕی نەبو . لەشکەڕی .. نکاڕین هێزەک نشتمانی و ڕێکخستی بەڕهەم بینن و مخابن ئەڤ هێز کڕن هێزێن کەسی و حزبی و بێ ناڤ و سمعەتکڕن و گەندەڵیەک بێ سنوڕ ل ژێڕ سیبەڕا ڤێ هات کڕن. پەیوەندی و دبڵوماسیەت .. بەڕدەوام ناکوکن هەم ل سەڕ ئاستێ ناڤخو هەم مەڕکەزی هەم جیهانی دڤێ دا نکاڕین سەڕکەفتنێ ببینن . ل داویێ دبێژم خوەزیاڕم پشتی 30سی ساڵا کوڕد بکاڕن مودێڵەکا دەستهەڵاتداڕیێ چوداتڕ و جوانتڕ بەڕهەم بینن و خەونێن ڤێ چڤاکێ خێڕ نەدیتی بن ئاخ نەکەن و بکاڕن بەڕژەوەندێن گشتی و باڵا و نەتەوی ونیشتمانی بکن دەستپێکا کاڕێن خوە و ب خوە دا بچن و حەش ئاخ و ئاڤ و هەوایێ وەڵاتێ خوە بکەن و ەکێ مڵڵەتێن جیهانێ ژ بن دەستیێ خوە ڕزگاڕ کەن دادێ جڤاکێ و سەڕوەڕیا یاسایێ و داد و یەکسانی ببە مێنافێستا پێڤاژویا سیاسی چڤاکی و ئابوڕی و گڕنگیێ بدەن کەڕتێن گەشتو گوزاڕ و بازڕگانی و پێشەسازی و چاندنێ و بکاڕن مودێڵەکا دیموکڕاسیەک تەندڕوست و شاڕستانی نیشانێ گەڵێن جیهانێ بدەن و ڕویێ خوە ل هەمبەڕێ دیڕوکێ سپی و سپەهی بکەن .

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button
Close