رۆژه‌ڤكوردستانینێرین

ئه ز زڤریم 30 سالا و بیرهاتنێن خو من کوم کرن

ویداد سەبری

. گوتن سه رهه لدان ده ستپێکر ، مه باوه ر نه کر ئه ز و خشکێت خو چوینە باني مه دڤیا ره وشا وێ که یفێ ببینین ، هه ر ما به ینه کێ و دا گولێ بین فلان خائن هاته کوشتن یان فلا زه لامێ ئه منێ هاته کوشتن ، ژکه یفادا گرنژین و روندک تێکه لبون ، مه گوت تولێت چه ند شه هیدێن مه ڤه بون . مه خوشکا و لگه ل برایێ خو ئه م رابوین ل پاته یه کێ زه ر د گه ریا لناف مالێ دا ، دا ب ترومبێلێ ڤه کە ن ، مه چ پاتیت وە سا نه دیتن ، پاشي بیرا مە هات کو ره حمه تیێ دایکا مه لحیفکه ک هه بو رویێ وێ یێ زه ربو ( دایکا مه نه ببو 3 هه یڤ مربو ) برایێ من و لگه ل بابێ بوچیکا هه ردوک چون و ب سینگێ ترومبیلێ وه رکر و لسه ر شداندن کو دا خو ژ ترومبێلێ نه بە رده ت ، ترومبێل یاسوربو به رازیلي بو ، ترومبێل نه خشاند ب ره نگێت ازادیێ و ره نگێت کولیلکێت بوهارێ . هه ردوک چون و مه نه زاني کا دێ بسلامه تي زڤرن یان نهء . به ري 30 سالا خه لکێ مه سیمبولێ وان یان مرن یان کوردستان بو ، هه مي چون دا پشکداریێ د سه رهه لدانێ بکه ن و خو به خش ، نه سه روکێ هه رێمێ هه بو و نه سه روک وه زیر . کولانا مه وه ک کونزڤیرکا میریا لێ هاتبو هندي زه لام ژێ ده ردکه تن دا پشکداربن چونکي هه مي لهیڤیا ڤێ روژێ بون ، هه مي لهیڤیا ڤێ روژێ بون کو روندکێن دایکێن شه هیدا لسه ر رویێت وان ڤه مالن ، هه مي ل هیڤیا ڤێ روژێ بون کو گرنژینێ لسه ر لێڤێن بچویکێن شه هیدا په یداکه ن . که یف یا هه میا بو لێ ئێکجار یێن خودانێن شه هیدابون ، مه ل باني جار دا که ینە هه وار جار که نیا مه دهات ئه م وه ک وان مروڤا لێهاتین ئه وێن هستریا دگریت . که یفا مە درێژ نەبو و ره ڤا ملیوني ده ستپێکر ، هنده ک چونه چه لێ و ده شتانێ و هنده ک چونە ٳیرانێ ، زڤستان بو و سر و سه رمابو ، نان و اڤ ل خه لکێ کوردستانێ بو هزره ت ، یێ مر مر و یێ ما ما ، ئه م زڤریە ڤە و خانیێت مه یێن تالان کرین ، سه ر و شني وه ره مالێ دانە . کورد گه له ک ره زیل بون . چه ند ساله ک بسه رڤه چون و ئه م بن خیڤە تا ازادیێ و ارامیێ د ژیاین و دویف دا هیڤي و اومێد وه ک به لگا وه ریان ، دارا کوردینیێ رویس بو اشکه را بو و هه ر هوینکێ خه لکێ زاني فێقیێ وێ دارێ نامینیت ژبه ر برا کوژیێ ، دخێزانێ دا خوشک و برا شه ري بکه ن لسه ر میراتي هه ستێ ئه ڤینیا خوشک و برانیێ نا مینیت دمریت . 3 سالا شه رێ برا کوژیێ کێشا و هه ر پارتایه کێ دگوت ئه م یێ بسه رکه تین و ئه بخو دوژمنێ وان هه ردوکا بتنێ د وي شه ری دا بسه رکه فت . دناڤ خێزانێ دا 2 برا هه ر ئێکی ایدلوجیە کا جودا هه بو ئێکي ئێک کوشت و بچویکێت خو هێلان ئێتیم ، نزا دبێژنه ڤێ سه رکه تن 😢 خه لک گه له ک وان سالا به رە لا اوروپا و امریکا بو ، بخو ره ڤین چونکي ئه و ره وش بدلێ وان نه بو ، خه لکێ سه رهه لدان کر دا ئێدي ب ازادي بژین و نه کو برا برایێ خو بکوژیت ، ل وي دە میژیک خه لکێ حوکمه ت ره خنه دکر . اڤاهی لکوردستانێ بلند بو ، چه ند اڤاهي بلند دبون استێ خاندنێ و قوتابیا نزم دبو ، مروڤێ کورد ئه وئ هه رفي اڤا نە کرن ، ترس ما دلێ هه ردو پارتادا و هه ر پارته کێ ڤیا بخو دیواره کێ موکم چێکه ن ، دیواره ک ژ پارا و پاسه وانا و مه لاقا ، مالێت خو کرنه قه صر گوندیت خو اڤاکرن وپشتگیریا ئه ندامێن خو یێن نزیک کرن ، رە وشا وان یا مادي و مه عنە وي بلندکر ، روژ بو روژێ که نده لي زیدە بو . هه ژار هه ژارتر لێ هات و یێ ده وله مه ند ده وله مه نتر لێ هات ، ملله ت هاڤێتنە پشت خو ، ئه و ملله تێ اماده بو روحاخو پێشکێشي کوردینیێ بکە ت نه ما ئە و ملله ت ، گه نج کولیجێت خو ب دوماهیک دئینن لێ یێت ماینه بێ شول ، جوتیار ره وشاوي تێک چو که س ل هاري وي نینه ، کارگه هه اڤا نه کرن کو گه نجا بدە نه شولي . عیمارا یێ اڤا دکە ن لێ هه مي بناڤێ هنده ک که سانە و شقه دگرانن گه نج نه شێت بخو بکریت دا ببیتە خودان خێزان ، هه مي عیماره تیجارینه . رولێ ژنێ گه له ک یێ کێمه ، هه ما دێ هنده کا دانە دناڤ په رله مانیدا بتنێ دا بو خه لکي دیارکه ن کو ژن یێ لگه لمه و نه شێت ئە و ژن بخو بخو بریارێ لسە ر تشته کي بده ت . ئه ڤە هه مي ڤه دگه ریێت ژبه ر نه زانینا مه چونکي ئه م وانا ژ هه ر کاره ساته کا بسە رمه دا هاتي نا وه رگرین له وماژي ئه و کاره سات دوباره دبنه ڤە . پێشکه فتن پێشکه فتنا مروڤانە و نه پێشکه فتنا اڤاهیایه ، هه که مروڤ اڤاکربان دا ئه و مروڤ شێن چاڤێ خوژیک ل اڤاهیا که ن ئه ڤە ئێک و دوێ ژیک نه دبونه گه نده ل . هه که مروڤي عه قل اڤاکر دێ ئه و عه قل له شي ژیک اڤاکه ت و پێکڤه دێ ژیه ک درێژ و ساخله م بورینن

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button

ئه‌ڤ مالپه‌ره‌ cookies بكارتینه‌ . ژ بو به‌رده‌وام بونا ب كارئینانا ڤى مالپه‌ری . پێویسته‌ تو بكارئینانا مه‌ بو cookies ب په‌ژرینی 

Close