رۆژه‌ڤكوردستانی

دهەلبژارتنان دا ئاریشەیێن جڤاکا مە وکێماسیێن دیموکراسیەتێ چنە ؟

بێکەس بەرواری

پشکا سێ یێ (٣ )

پارتێن سیاسی وجڤاک وکارتێکرنا هەمەلایەن پارتێن سیاسی کارو ئه رکێ وان ئه وه کو جڤاکێ پێش بێخن و باندوره کا پوزه تیڤ هه بیت لسه ر جڤاکێ لێ موخابن ئه م دبینین به رو ڤاژییا ڤێ چه ندێ پارتێن سیاسی ڕێکێن جودا جودا دگرنە به ر ژبوو بده ستڤه ئینان ده نگان و بابه تێ خێلایه تی (عه شیره تگه ری ) یه ک ژوان بابه تێن نیگاتڤه که ئاشۆپه کا که ڤنه و باندوره کا خراپ لسه ر ئایدیولجیه ت و پرینسیپ و بنه مایێن پیڤانێن دیموکراسیه تێ دکه ت و مروڤ مرۆڤکانێ و بنه مال و عه شیره ت جهێ به رنامه و بیرو و باوه ران دگرن و ده نگدان دبیته نه ده نگدانه کا ساخله م و سه رده میانه به لکۆ دبیته ده نگدانه ک لسه ر بنه مایێن پاشڤه ڕوو . هه روه سا کاریه گه ریا مێران لسه ر ژنان و دایک و بابان لسه ر کورو و کچان کاریگه ریه کا به رچاڤه و گه له ک جاران دناڤ بنه مالێدا که سه ک دبیته بریارده ر لسه ر ده نگدانا هه می ئه ندماێن بنه مالێ ژبوو پارته ک دیارکری یانژی ژبوو که سه ک دیارکری .

خاڵه کا دی یا نێگاتیف بابه تێ گه نده ڵیێ و استه کاریێ و بکارئینانا سه روه ت و سامان و ده ستهه ڵاتان ژبوو خزمه تکرنا که س و کار و ئه ند امێن بنه مال و عه شیره تێن دیارکری ژلایا ده ستهه ڵاتداراڤه دده مێن بوری دا که دبیته ئه گه را هندێ که ده نگده ر ێن بنه مال و عه شیره تان ده نگێ خو دده نه که سێن نێزیکی خو بهیڤیا هندی که ئه و که س دده ما دگه هیته ده ستهه ڵاتی بشێت پله و پایه و سه روه ت و سامانێن وه ڵاتی بێخیته دخزمه تا که س و کار و مالبات و عه شیره تا خودا و لژێر ناڤێ خزمه تێ بتنێ خزمه تا به رژه وه ندیێن به ر ته نگ یێت خزمایه تی و حزبایه تی بکه ت شوینا به رژه وه ندیێت گشتی و هه ڤوڵاتییان بێ جودای .

وه ک مه ئاماژه پێکری لباشورێ وه ڵاتێ مه بگشتی و لده ڤه را مه بتایبه تی نه کادنیدێن مه لسه ر بنه مایێن ژێهاتیاتیێ و شیان و پسپوری و ئه کادیمی و تایبه تمه ندی دبوارێن جودا جودا دهێنه دیارکرن و لگه ل گرنگی دان بهه ر ناوچه یه کێ و ژیێ کاندیدان و ڕه گه زێ کاندیدان و شیان و لێزانینا وان . به لکۆ لژێر باندۆرا پارتایه تی و عه شیره تگه ری و بنه مالی دهێنه دیارکرن و نه شه هره زای و لاوازیا وان کاندیدان په رله مانێ کوردستانێ‌ ژی پاسیڤ و نه کارا دکه ت و گه له ک ژوان نێونه ران بتنێ ناڤه ک بێ ناڤه ڕۆکن و نه بوونا وان ژهه بوونا وان باشتره ، به رده وامی دان بکاندید کرنا که سان لدویڤ بنه مایێن عه شیره تگه ریێ کاریگه ریه کا نیگاتیڤ دێ لسه ر جڤاکێ بگشتی و په رله مان و حکومه تێ و پارتێن سیاسی بتایبه تی هه بیتن و گه له ک پێتڤییه دوماهیکه ک بله ز ژبوو ڤێ دیاردا نه ساخله م بهێته ده ینان چونکه ئه ڤ دیارده لگه ل ڤی سه رده می ناگونجیت و ه کی ئامرازه کا میکاڤیلی یه ژبو کۆمکرنا ده نگان و هۆکار ژئه نجامی گرنگتر دبینن و ئه ڤه ژی مه ترسیه چونکه هه رده م دڤێت ئه نجامێن کاری لبه رچاڤ بگرین چونکه ئارمانج گرنگه ونه بتنێ گه هشتن بده ستهه لاتی و پاراستنا به رژه وه ندیێن به رته نگێن پارتایه تی .

هه لبژارتن بخۆ بریاره ک تاکه که سی یە و به شه که ژئازادیا ته که که سان و گه له ک کاره ک نه یێ ڕه وایه که مرۆڤ بهێنه نه چار کرن بێ ویست و خواستێن وان و ڕه فتار لگور دلێ که سێن دی لگه ل وان بهێته کرن و بهێنه نه چارکرن ژبوو کو تشته کی بێژیت یانژی بکه ت بێێ کو وی که سی بخو پێ خوش بیت . و بریاردان لدویڤ دلێ که سێن دی ێن باڵا ده ست دناڤ مله ت ، پارت ، عه شیره ت و بنه مالان دا چونکه هه ر باندۆره کا بزوری بیت ڕیگرتنه لئازدیێ ونابێژنه وێ چه ندێ هه لبژارتن چونکه ئه و ڕێگرنه لهه لبژارتنێ نه ک هه لبژارتنه .

هه که هه ر مرۆڤه ک بئازادی بریاره کێ بده ت دێ خو که ته خودان لبریارا خو و به روڤاژیا ڤێ چه ندی هه ر بریاره کا مروڤ نه ژدل بده ت مروڤ په شێمان دبیت و خوناکه ته خودان لئه نجامان و ژڕاسستیا ته حل دڕه ڤیت .له وپا سه پاندنا پرۆسه و سیسته مه کی لسه ر که سان یانژی جڤاکێ بێی کو دادپه روه ریه ک تێدابیت دبیته ئه گه ر لاوازبونا جڤاکی نه بهێزبونا وێ و دبیته ئه گه ر په کخستن و ژبن برنا هێز و شیانێن تاکه که سان دناڤ جڤاکێ دا و بێزاربون و زیزبونا که سێن خودان هێزێن هزری و به رهه م هێنه ر .

ئه ڤه دبیته ڕێگرتن لئازادیێ و ژیانا بێ ئازادی و دیموکراتی ژیانه کا بێ سه ر وبه ره و کاریگه ریه کا دینامیکیا خراپ یا هه ی لسه ر شارستانیه تا جڤاکێ و ده بسه رداگرتنا ئازدیا تاکێن جڤاکێ یه و ڕیگرنته ل دادپه روه ی و ململانێ یه ڕاسته قینه یا دیموکراتیک و ئاسته نگه ژی ژبوو دادپه روه ریا جڤاکی .

هندی دجڤاکێ دا ڕێز لهزر و عه قل و شیانێن مرۆڤان بهێته گرتن دێ زێده تر ڕێ هێته خۆشکرن ژبو ئازادی و دیموکراتیه ت و دادپه روه ریێ دناڤ جڤاکی دا .

پتر به‌رچاڤ بكه‌
Back to top button

ئه‌ڤ مالپه‌ره‌ cookies بكارتینه‌ . ژ بو به‌رده‌وام بونا ب كارئینانا ڤى مالپه‌ری . پێویسته‌ تو بكارئینانا مه‌ بو cookies ب په‌ژرینی 

Close